Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh rozpočet 2022 - príjmy12.11.202101.12.202123c84_Rozpočet_2022_-_príjmy_000078.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva17.09.202122.09.2021ecdc8_pozvanka 09-2021.pdf
Zámer prevodu majetku obce06.09.202122.09.202187ef5_zamer Bohac.pdf
Zámer prevodu majetku obce06.09.202122.09.2021a632a_zamer Svigar.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici02.08.202116.08.202147683_výberové konanie 2021.pdf
Návrh - Záverečný účet obce Vyšná Sitnica za rok 202014.04.202102.06.2021eddc5_záverečný účet obce.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva27.05.202102.06.2021ca5b4_Pozvánka obecného zastupiteľstva.pdf
Žiadosť o predloženie cenovej ponuky14.05.202131.05.2021f04e1_Žiadosť_o_cenovu_ponuku_supervízia_individualna_Vyšná_Sitnica-3-1.pdf
Návrh VZN č.3/2020 O udržiavaní čistoty v obci a ochrana verejnej zelene16.11.202002.12.2020c9b68_Návrh VZN č.3-2020 O udržiavaní čistoty.pdf