Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Pozvánka obecného zastupiteľstva28.05.202331.05.20238e90e_Pozvánka 01.06.2023.pdf
Návrh - Záverečný účet obce za rok 202215.05.202331.05.2023741bf_Záverečný účet 2022.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva01.03.202305.03.2023f7aed_Pozvánka_OZ_6.3.2023.pdf
Rozpočet 2023 - výdavky29.11.202231.12.2022524a8_Rozpočet_2023-_výdavky.pdf
Rozpočet 2023 - príjmy 29.11.202231.12.20229a3ce_Rozpočet_2023_-_prijmy.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva24.11.202228.11.20220ba0f_Pozvánka_na_zasadnutie_28.11.2022_.pdf
Pozvánka ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva24.11.202228.11.20225cb99_pozvanka_ustanovujúce_zasadnutie_2022.pdf
Návrh rozpočtu - výdavky 202311.11.202228.11.20228bfac_Výdavky.pdf
Návrh ropzpočtu - príjmy 202311.11.202228.11.2022144bb_PRÍJMY.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva15.11.202217.11.2022a7968_pozvánka .pdf
Návrh VZN č.4/2022 O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady02.11.202216.11.2022f6d77_VZN č.4-2022_miestne_dane.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva 09.09.202213.09.2022322a0_Pozvánka .pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ky Materskej školy vo Vyšnej Sitnici05.08.202222.08.2022b739a_Výberové konanie MS .pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva 31.05.202202.06.2022eabe6_Pozvánka_OZ_3.6.2022.pdf
Návrh VZN č.3/2022 O činnostiach, ktorých výkonávanie je zakázané alebo obmedzené na územi obce Vyšná Sitnica 17.05.202202.06.20223351c_Návrh VZN č.3-2022 O činnostiach.pdf
Záverečný účet obce za rok 202113.05.202201.06.202264e8a_Zaverečný_účet_2021.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva 25.02.202202.03.2022cdb65_Pozvánka .pdf
Návrh VZN č.2/2022 O podmienkach umiestňovania plagátov na území obce15.02.202202.03.202213113_VZN - O umiestňovaní plagátov.pdf
Návrh VZN č.1/2022 O podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce15.02.202202.03.202236030_VZN - O vylepovaní volebných plagátov (2).pdf
Rozpočet 2022 - výdavky03.12.202103.12.20212d865_Rozpočet_2022_VÝDAVKY.pdf