Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Pozvánka obecného zastupiteľstva 09.09.202213.09.2022322a0_Pozvánka .pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ky Materskej školy vo Vyšnej Sitnici05.08.202222.08.2022b739a_Výberové konanie MS .pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva 31.05.202202.06.2022eabe6_Pozvánka_OZ_3.6.2022.pdf
Návrh VZN č.3/2022 O činnostiach, ktorých výkonávanie je zakázané alebo obmedzené na územi obce Vyšná Sitnica 17.05.202202.06.20223351c_Návrh VZN č.3-2022 O činnostiach.pdf
Záverečný účet obce za rok 202113.05.202201.06.202264e8a_Zaverečný_účet_2021.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva 25.02.202202.03.2022cdb65_Pozvánka .pdf
Návrh VZN č.2/2022 O podmienkach umiestňovania plagátov na území obce15.02.202202.03.202213113_VZN - O umiestňovaní plagátov.pdf
Návrh VZN č.1/2022 O podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce15.02.202202.03.202236030_VZN - O vylepovaní volebných plagátov (2).pdf
Rozpočet 2022 - výdavky03.12.202103.12.20212d865_Rozpočet_2022_VÝDAVKY.pdf
Rozpočet 2022 - príjmy 03.12.202103.12.2021dcdba_Rozpočet_2022_PRÍJMY.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva29.11.202102.12.2021f716f_pozvánka.pdf
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Vyšná Sitnica18.10.202102.12.20218f292_výberové konanie HK.pdf
Návrh VZN č.2/2021 O organizácii miestneho referenda12.11.202101.12.202103f8d_Návrh VZN-č.2-2021 o miestnom referende.pdf
Návrh rozpočet 2022 - výdavky12.11.202101.12.2021369cd_Rozpočet_2022_výdavky_000015.pdf
Návrh rozpočet 2022 - príjmy12.11.202101.12.202123c84_Rozpočet_2022_-_príjmy_000078.pdf
Pozvánka obecného zastupiteľstva17.09.202122.09.2021ecdc8_pozvanka 09-2021.pdf
Zámer prevodu majetku obce06.09.202122.09.202187ef5_zamer Bohac.pdf
Zámer prevodu majetku obce06.09.202122.09.2021a632a_zamer Svigar.pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici02.08.202116.08.202147683_výberové konanie 2021.pdf
Návrh - Záverečný účet obce Vyšná Sitnica za rok 202014.04.202102.06.2021eddc5_záverečný účet obce.pdf