Všeobecné záväzné nariadenia obce
DátumNázovPopisPríloha
28.04.2021VZN č.2/2020 O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica78d8b_VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica.pdf
28.04.2021VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom smútkua939d_VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebisko a Dom smútlu.pdf
28.04.2021VZN č.5/2019 O určení školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica39c54_vzn5.pdf
28.04.2021VZN č.4/2019 O miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebne odpady0780a_vzn4.pdf
28.04.2021VZN č.3/2019 O opatrovateľskej službecd1b0_VZN-os.pdf
28.04.2021VZN č.2/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku zrušené VZN č.1/202049681_VZN2019-pohrebisko.pdf
28.04.2021VZN č.1/2019 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie373d3_VZNc1.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac