Oznamy
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.4.2021
Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
Prílohy
cb353_ppvs.pdf
30.4.2021
Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica
30.4.2021
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
30.4.2021
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre TJ Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre TJ Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zápis do prvého ročníka ZŠ Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zápis do prvého ročníka ZŠ Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zatvorenie Zš a Mš Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zatvorenie Zš a Mš Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
30.4.2021
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
30.4.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
30.4.2021
Harmonogram - Zber komunálneho odpadu
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Harmonogram - Zber komunálneho odpadu
30.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Výdavky
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Výdavky
30.4.2021
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Príjmy
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Príjmy
30.4.2021
Návrh VZN O určení o školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN O určení o školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica
30.4.2021
Návrh VZN O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
30.4.2021
Výzva na predloženie ponuky
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Výzva na predloženie ponuky
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici - 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici - 2019
Prílohy
bfd2e_zs2019.pdf
30.4.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici - 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici - 2019
Prílohy
590ab_ms2019.pdf
30.4.2021
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
30.4.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018