Oznamy
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.4.2021
Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 4.kolo
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 4.kolo
30.4.2021
Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici
30.4.2021
Harmonogram - Zber komunálneho odpadu
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Harmonogram - Zber komunálneho odpadu
30.4.2021
Návrh ropočtu na rok 2021 - Príjmy
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh ropočtu na rok 2021 - Príjmy
30.4.2021
Návrh ropočtu na rok 2021 - Výdavky
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh ropočtu na rok 2021 - Výdavky
30.4.2021
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub dreviny
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub dreviny
30.4.2021
Regionálna tlačová správa k SODB
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Regionálna tlačová správa k SODB
30.4.2021
Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
30.4.2021
Kompostovanie odpadu - prehlásenie
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Kompostovanie odpadu - prehlásenie
30.4.2021
Africký mor ošípaných - registrácia chovov
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Africký mor ošípaných - registrácia chovov
30.4.2021
Alchymia odpadu
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Alchymia odpadu
30.4.2021
Plagát triedenia
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Plagát triedenia
30.4.2021
Africký mor ošípaných - nepriaznivá nákazová situácia
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Africký mor ošípaných - nepriaznivá nákazová situácia
30.4.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021
30.4.2021
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa/ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici - 2020
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa/ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici - 2020
30.4.2021
Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera
30.4.2021
Záverečný účet obce za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Záverečný účet obce za rok 2019
30.4.2021
Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
Prílohy
cb353_ppvs.pdf
30.4.2021
Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica
30.4.2021
Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2021
Názov Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica