Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
30.4.2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Dodatok k Zmluve o spolupráci
30.4.2021
Zmluva o dielo 17/3/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o dielo 17/3/2020
30.4.2021
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
30.4.2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblastí nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblastí nakladania s odpadmi
30.4.2021
Nájomná zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Nájomná zmluva
30.4.2021
Zmluva o spolupráci
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o spolupráci
30.4.2021
Kúpna zmluva COOP Jednota
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Kúpna zmluva COOP Jednota
30.4.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 19/059
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 19/059
30.4.2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku
30.4.2021
Zmluva o dielo č. 07/2019
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o dielo č. 07/2019
30.4.2021
Mandátna zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Mandátna zmluva
30.4.2021
Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov MŠ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov MŠ
30.4.2021
Kúpna zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Kúpna zmluva
30.4.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
30.4.2021
Zmluvu o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluvu o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
30.4.2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
30.4.2021
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
30.4.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
30.4.2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
30.4.2021
Zmluva o prevadzkovaní pohrebiska
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.4.2021
Dátum uzavretia 30.4.2021
Názov Zmluva o prevadzkovaní pohrebiska